Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vizsgakérdések!!

2010.05.26

VIZSGATÉTELEK

Minden kérdést olvasson el figyelmesen.
Válaszoljon az összes kérdésre.
Munkaidő 45 perc, amiből 10 már letelt.


TÖRTÉNELEM

Jellemezze a pápaság történetét a kezdetektől napjainkig, koncentráljon különösen, de nem kizárólagosan a szociális, politikai, gazdasági, vallási és filozófiai hatásán Európára, Ázsiára és Afrikára. Legyen tömör, velős, egyedi.


ORVOSTUDOMÁNY

Az asztalon talál egy borotvapengét, egy csomag gézt és egy üveg skót whiskyt. Vegye ki az egyik veséjét majd cserélje ki a másikkal. Ne varrja össze, amíg a munkáját ki nem értékelik. 15 perce van.


RETORIKA

2500 lázadó, őrült benszülött tombol a szomszédos teremben. Nyugtassa meg őket. Bármely ősi nyelvet használhat, kivéve a latint és a görögöt.


BIOLÓGIA

Hozzon létre szilícium alapú életet. Becsülje meg az eltéréseket az elkövetkező emberi kultúrákban, ha ez az életforma 500 millió évvel ezelőtt kifejlődhetett volna. Állításait tényadatokkal bizonyítsa is.


ZENE

Írjon zongorakonchertót. Hangszerelje, majd adja elő furulyán és dobon. Segítségképpen a széke alatt talál egy zongorát.


PSZICHOLÓGIA

Munkásságukról szerzett tudása alapján értékelje az érzelmi stabilitást, az alkalmazkodóképesség fokát és az elfojtott frusztrációkat a következő személyeknél: Nagy Sándor, II. Ramszesz, Hammurabi. Az alanyoktól vett idézetekkel támassza alá értékelését, a megfelelő hivatkozásokkal. A fordítás nem kötelező.


SZEXUÁLPSZICHOLÓGIA

Mutassa be a nemi eltévelyedéseket és az enyhébb betegségek tüneteit. Szégyellje magát.


KATONAI SZAKÉRTELEM

Egy nagy kaliberű lőfegyver darabjait találja az asztalán. Mellettük fekszik egy nyomtatott használati utasítás bantu nyelven. Tíz perc múlva egy éhes bengáli tigris csatlakozik Önhöz. Tegye meg az Ön által szükségesnek ítélt lépéseket. Legyen kész utólag felülvizsgálni döntéseit.


ESZTÉTIKA

Érveljen a tudományág fontossága mellett.


ATOMFIZIKA

Létesítsen láncreakciót vagy atommáglyát, tetszés szerint. Vázolja egy magfúziós erőmű tervét.


KÉMIA

Szubtrópusi körülmények között állítson elő szupravezetot. Állítson elő kénessavat. Vágja ketté majd illessze össze újra. Mit lát?


MATEMATIKA

Alkosson hiperkomlex számokból konkáv halmazt, amely a recipriverexkluzív (önmagán kívül bármely más számmal egyenlo) számok halmazának részhalmaza. Ábrázolja 5 dimenziós koordináta-rendszerben. Kösse össze a pontokat úgy, hogy a kialakuló geometriai alakzat a szögfelezőivel együtt Tapsi Hapsi képét adja ki.


FÖLDRAJZ

A kőolaj és a koszén keletkezésének folyamata, mérföldkövei - összehasonlítás. Mutasson példákat (saját gyűjtés), játssza le a folyamatokat. Kőzet- és anyagfelismerés: U236, ózon, deutérium, kurcsatóvium, neodézium. Mutassa be, elemezze.


PARAPSZICHOLÓGIA

Ragassza a következő tárgyakat a testére: pogácsa, bélyeg, működő hősugárzó, tojáshéj. Egyéb feladatok: távolbalátás, távgyógyítás, elrejtett tárgyak megtalálása, mozgatása, levitáció, asztrálutazás. Teleportálja magát a Jupiterre, az ott készült polaroidképekkel igazolja magát.


PEDAGÓGIA

Oktassa ki vizsgáztatóit.


ALKALMAZOTT MÉRNÖKI TUDOMÁNYOK

Kössön sorba 1 izzót. (Pluszpontért ugyanezen izzót párhuzamosan is kötheti)


ISMERETELMÉLET

Foglaljon állást az igazság mellett vagy ellen. Bizonyítsa állásfoglalását.


FIZIKA

Magyarázza az anyag természetét. Hozzon létre egy zongorányi antianyagot, egyesítse az anyaggal (zongora). Írja le a látottakat.


FILOZÓFIA

Vázolja az emberi gondolkodás fejlődését. Mérje fel ennek jelentőségét. Hasonlítsa össze valamely más gondolkodás fejlődésével. Térjen ki a lét tarthatatlanságát igazoló elméletekre. Adjon kézzelfogható megoldást ( ne kövessen el öngyilkosságot a vizsga végéig).


JOG

Írja meg Hitler védőbeszédét. A védelmet építse a Berlin-Sztálingrád útvonalon elkövetett közlekedési kihágásokra, kérje a helyszíni bírság utólagos kiszabását.


CSILLAGÁSZAT

Bizonyítsa be az Ön által ismert elméletek segítségével hogy a pulzáló világegyetem konvex. Válaszát 4 dimenziós rajzokkal illusztrálja. Modellezze egy kvazár működését a fiókban található protonok és fotonok segítségével. Egyéb segédeszközök (quarkok, logarléc, építokocka, stb.) nem használhatók.


VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS

Abakusz segítségével határozza meg min. 99.24167 %-os konfidenciaszint mellett a jövő heti lottószámokat.


IRODALOM-VILÁGIRODALOM

Elemezzen egy szabadonválasztott X-XI. századi amerikai verset.


MAGYAR

Ady optimista világfilozófiája. Kép, forma és jellem szintézise a kortárs alföldi irodalom kifejezésvilágában.


KÉPZŐMŰVÉSZET

Hozza létre a Parlement épületének 1:1 arányú modelljét a fiókban található 3 csomag gyurma segítségével. Ügyeljen az épület belső részeinek kidolgozottságára.


KÖZGAZDASÁGTAN

Készítsen realisztikus tervet a következő problémák globális megoldására: elszegényedés, túlnépesedés, adósságproblematika, fenntartható növekedés, munkanélküliség, infláció. Válaszában szintetizálja a neoklasszikus, keynesi, monetarista elméleteket. Mutassa meg a szintetizált elmélet hiányosságait. És végül jellemezzen egy olyan elfekvő eszközt, mely a fennálló tőkéből kifolyó hasznot élvezi.


SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Írjon BASIC nyelven egy grafikus alapú multitask operációs rendszert, amely kivédi a Windows 98 potenciális hibáit.


NYELVTUDOMÁNYOK

Az összehasonlító nyelvészet eredményeinek felhasználásával mutasson ki fonetikai hasonlatosságokat az óegyiptomi és szanszkrit nyelv köznapi beszélt változataiban.


SZOCIOLÓGIA

Becsülje meg a szociológiai problémákat, amik a világ végén felmerülhetnek. Tervezzen kísérletet elmélete igazolására.


FILMMŰVÉSZET

Írjon forgatókönyvet az Anjou-ház életéről majd forgasson ebből rajz- vagy rövidfilmet (max. 351 kocka).

 

Köszönjük a részvételt.